Course: Conserving Photo Collections

Bewaren en beheren van fotocollecties


Archiveren krijgt een heel nieuwe dimensie wanneer het gaat om fotografische collecties.

De meeste archieven bezitten foto’s en/of negatieven gemaakt volgens oude of recentere fotografische technieken. Niet alleen het digitaliseren en ontsluiten ervan is een opgave, ook het bewaren en raadpleegbaar houden is een echte uitdaging. Hierbij spelen identificatie van de gebruikte techniek en een inzicht in de factoren van verval een grote rol.

Naast ontsluiting moet het beleid gericht zijn op het zo lang mogelijk bewaren van de originelen.

Foto’s zeggen immers vaak meer dan een stortvloed van woorden. In deze eeuw waarin het beeld zo’n belangrijke rol speelt, mogen we deze getuigen uit het verleden niet verloren laten gaan.
Evaluatie

Aan het einde van de lessenreeks ontvang je een bewijs van deelname. Als je slaagt voor de eindopdracht, dan ontvang je een deelcertificaat.

Deze proef of examen is niet verplicht en zal worden toegelicht door de docent tijdens de eerste les.
Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot archief- en museummedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van fotocollecties.
Praktisch
Lesdata/lesmoment

4 dinsdagen: 23/04/13 – 7/05/13 – 21/05/13 – 4/06/13 , telkens van 9.30u tot 17u.
Opleider(s)

Filip Boudrez, Ann Deckers,
Kostprijs

€ 290 (koffie, teksten en verzekering inbegrepen)
Inschrijven

Je kan inschrijven tot 14 dagen voor de start van een opleiding via het secretariaat van de Bibliotheekschool of via het aanmeldingsformulier (beschikbaar vanaf 15/06/12).

Voor de meeste cursussen is het aantal plaatsen beperkt. Wacht dus niet te lang.

Een inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsformulier volledig ingevuld is teruggestuurd.

De betaling moet in orde zijn tegen de start van de opleiding, of ten minste verzekerd door een bestelbon.


http://www.vspw.be 
info@vspw.be