Historical ProcessesHistorical Processes & Terms  
Historische Procedés & Termen
For extensive information on the process in English, click on the English process name.
Voor uitgebreid informatie over het desbetreffende proces in het Nederlands, klik op de Nederlandse naam van het proces.


De albuminedruk is rond 1850 ontdekt door Louis-Désiré Blanquart-Evrard. In dit proces wordt gebruik gemaakt van (kippe)eiwit, keukenzout en zilvernitraat. De albuminedruk kan beschouwd worden als een verbetering van de zoutdruk.


Een natte plaat collodium proces gemaakt op doorzichtig glas met zwarte achtergrond of op robijn glas voor een positief effect.


De Amerikaanse Ivorytype heeft het uiterlijk van een met de hand beschilderd ivoor miniatuur. Het is een goudkleurige afdruk op dun gezouten papier en verbonden aan een stuk glas. Het glas is handmatig ingekleurd en de gezouten papier afdruk is achter het glas gemonteerd.


Een techniek waarbij organisch materiaal (o.a. fruit- of planten jus), wordt gebruik voor afdruk. Deze techniek werd rond 1840 door Sir William Herschel gebruikt.


Gepatenteerde door de broeders Lumière in 1903. Dit is kleurenfotografie gemaakt in twee lagen. De onderste laag bestaat uit aardappel zetmeel, rood-oranje, groen en blauw-violet getint. De bovenste laag bestaat uit een zwart-wit emulsie. De kleurenlaag treedt als filter op.


Bij deze techniek worden zilver afdrukken gebruikt om overdrukken met (olie)verf te maken of de afdrukken worden zelf met (olie)verf bewerkt. Het resultaat is respectievelijk een overdruk in olieverf of een afdruk van zilver met olieverf.


De eerste negatiefopnamen in een camera kwamen op papier tot stand. Ontdekt in 1841 door William Henry Fox Talbot. Van het negatief kunnen meerdere afdrukken (positief beeld) op papier worden gemaakt.


Door lichtgevoelige vloeistof op voorwerpen te smeren en gebruik te maken van de camera obscura techniek, wordt een foto in een ruimte gecreëerd.


Ontdekt in 1846 door Joseph Swan. Een mengsel van pigmenten, kaliumdichromaat en gelatine belicht in contact met een negatief levert mooie en zeer lang houdbare pigmentbeelden.


See Chrysotype.


Gebaseerd op basis Sir John Herschel's gold drukproces. Een proces van het maken van prenten die tinten van delicate rood en roze tot blouwen en zwarten te geven.


Gebruikt rond 1850. Een ets, schilderij of tekening op een transparant oppervlak, die afdrukt wordt op een lichtgevoelige papier in een donkere kamer.


Ingekleurde albuminedruk, die op de binnenzijde van een gebogen stuk glas is geplakt met verschillende lagen papieren en glas dragers. Aan de voorzijde is zo een ingekleurde foto ontstaan met een grote detailscherpte en enige diepte.


Ook bekend als blauwdruk. Ontdekt in 1842 door John Herschel en voor het eerst toegepast in de fotografie door Anna Atkins. Wanneer een mengsel van ammoniumijzercitraat en kaliumhexacyanoferraat wordt blootgesteld aan UV licht, ontstaat een cyaankleurig beeld, ook wel Pruisisch blauw genoemd.


Ontdekt door Nicéphore Niépce (1822) en vernoemd naar Louis Daguerre (1839). Daguerreotypie is een fotografisch beeld op een gepolijste, verzilverde koperplaat. Je kunt het beeld als negatief- en positiefbeeld op de plaat zien.


Dry Plate Collodion - Droge Plaat Collodium
De in 1855 door J.M. Taupenot ontwikkelde emulsie lijkt op de natte plaat collodium techniek. Deze techniek wordt toegepast op glas en wordt als glasnegatief gebruikt.


See Tintype – Zie Tintypie.


Een afdruktechniek op basis van pigment, Arabische gom en kaliumdichromaat. Het resultaat zijn expressieve monochrome of meerkleuren afdrukken.


Een combinatie van gomdruktechniek en oliedruktechniek.


Heliography - Heliografie
Een fotografisch proces uitgevonden door Joseph Nicephore Niepce rond 1822. Het proces maakt gebruik van Bitumen van Judea, als coating op metalen. Het verhardt in verhouding tot haar blootstelling aan licht. Wanneer de plaat wordt gewassen met lavendelolie, alleen de geharde gebieden blijven.


Heliogravure
Een fotomechanische procedé, gevonden door Karl Klïc in 1879. In dit procedé wordt een diapositief belicht op pigmentpapier. Het belichte pigmentpapier wordt vervolgens overgedragen op een koperplaat waarop uiterst fijn asfaltpoeder is aangebracht. Na ontwikkeling wordt met de koperplaat geëtst. 


Zilver chloride papier wordt lang belicht totdat het zwart wordt. Vervolgens wordt jodium erop gesmeerd. Het papier wordt in de camera gestopt en er wordt gefotografeerd. Het papier wordt na de tweede belichting gespoeld met soda.


Ivorytype - Ivoortypie
In 1855 heeft J.J.E. Mayall zijn "Artificial Ivory voor het ontvangen van fotografische beelden." Gepatanteerd. Een mengsel van gepoederde bot of ivoor en eiwit werd verwerkt en gecombineerd met gelatine. De 'kunstmatige ivoor' werd uitgevoerd in dunne plakken gerold en speciaal geprepareerd voor belichting.


Afdruk processen op basis van zilvernitraat en ijzerzouten. Het beeld bij de ‘Van Dyke Brown’ komt zichtbaar tot stand tijdens de belichting met daglicht of UV-licht. Bij de kallitypie daarentegen, komt het beeld tot stand na ontwikkelen in een bad met ontwikkelaar. Afhankelijk van het gekozen papier en eventuele nabehandelingen kan het beeld variëren van zwart, sepia tot koper bruin.


See Opalotype – Zie Opalotypie


Ontwikkeld in 1857 door Glover en Bold. Een Collodiumprint of een Zilvergelatineprint afgedrukt op licht doorlatend wit glas. In sommige gevallen worden de prints ingekleurd.


Deze techniek is het afdrukken van een positief beeld op een zilver gelatine glasplaat. Na ontwikkeling van het beeld, wordt een laag van banaanolie met goud pigment of 23 karaat goud erop gesmeerd om een bruinachtige toon te creëren.


See Platinum print – Zie Platinadruk


Pannotype - Pannotypie
Een natte plaat collodium proces gemaakt op leder, textiel of hout.


Fotograferen in een fotocabine of zelfportretten uit de fotoautomaat. Voor het eerst ontwikkeld in 1889 door Ernest Enjalbert.


Dit procedé is gebaseerd op lichtgevoelig asfalt, aangebracht op een lithografische steen. Voor elke kleur wordt hetzelfde (zwart-wit) negatief als uitgangspunt genomen. Door manipulaties bij de belichting en de ontwikkeling, ontstaat een afdruk in drie verschillende kleuren bevat.


“Drawing with Light” is ontdekt door Henry Fox Talbot. In deze techniek leg je een object op papier met lichtgevoelige emulsie. Na belichting ontstaat een silhouet van het object op het papier.


Photogravure - Fotogravure
See Heliogravure – Zie Heliogravure


Photoxylography - Fotoxylografie

Ca. 1860 tot 1890. Een fotografisch beeld aangebracht op een houtblok Het fotografische beeld diende als leidraad voor de houtgraveur, die de verschillende grijswaarden naar eigen inzicht in het blok graveerde.


Toen het in 1832 werd uitgevonden door Niepce, werd de emulsie toegepast op een zilveren bord en blootgesteld in een camera obscura.


Pinatype - Pinatypie
Een systeem ontwikkeld door Leon Didier in 1903, waarmee kleurenafdrukken en dia's ontstaan met behulp van separatienegatieven (driekleurenfotografie). 


Fotografisch afdrukken waarbij gebruik wordt gemaakt van ijzer- en platinazouten (platinadruk) of ijzer- en platina/palladiumzouten. De toon van de afdrukken kan variëren tussen zwart, grijs en bruin. Platinabeelden zijn langdurig houdbaar.


Een afgeleide van de ‘photogenic drawing’ op papier door Fox Talbot die stamt uit de vroege jaren 1840. In tegenstelling tot de photogenic drawing werd in de zoutdruk het overtollig lichtgevoelig zilverzout chemisch uitgespoeld (fixeren). Een combinatie van (keuken)zout, zilvernitraat en UV belichting die mooie bruine afdrukken levert.


Silver Gelatin Dry Plate - Droge Zilvergelatine Plaat
In 1871 door Richard Maddox ontwikkeld als negatief opnamemateriaal, die later voor afdrukpapieren toegepast werd.


Rond 1880’s vervangt gelatine systematisch collodium als bindmiddel voor fotografische emulsies. Zilvergelatine emulsies werden ook voor prints toegepast. Dit is ook de huidige manier van printen in de doka.


3D Stereofotografie is het fotograferen van een bepaald beeld met diepte door twee parallelle beelden te fotograferen. Die twee foto’s samen vormen één stereofotografisch beeld. 


See Calotype – Zie Calotypie


Tempera Print - Tempera Afdruk
Vernoemd naar de tempera kleuren die rond 1500 gebruikt werden in schilderijen. Een combinatie van eieren, ammonium bichromate en pigmenten maakt het mogelijk om deze techniek op synthetische dragers te printen.


Een moderne versie van het Chrysotypie proces voor het afdrukken van continue toon gouden prints, waarbij je tijdens het ontwikkelen kunt bepalen wanneer het beeld precies goed is.


Een natte plaat collodium proces gemaakt op ijzer.


Techniek die rond 1850 door Frederick Scott Archer en Gustave Le Gray werd beschreven en verbeterd. Collodium (een oplossing van nitrocellulose in een mengsel van ethanol en ether) dient als bindmiddel voor de lichtgevoelige zilverzouten op een drager. De techniek kent toepassingen als positieven op glas (Ambrotypie), ijzer (Tintypie of Ferrotypie), leder, textiel of hout (Pannotypie).


Woodburytype - Woodburytypie
Ontdekt in 1864 door Walter B. Woodbury. Fotomechanische reproducties waarbij gebruik wordt gemaakt van een mal of drukvorm die gevuld wordt met een mengsel van gelatine en pigment. Het resultaat lijkt erg op een kooldruk.