Alternative Photography / Analog Phototechnics / Digital photos printed in a historical wayAlternatieve fotografie / Analoge fototechnieken / Digitale foto’s op historische wijze gedrukt

Je digitale beeld op een manier afgedrukt zoals dat 100 jaar geleden ging?
Kom dan met je negatief naar de Demomiddagen in oktober 2017 in Ridderkerk


De Landelijke Groep Analoge en Hybride Fotografie van de Fotobond zal in oktober 2017 weer een expositie houden.
Dit in navolging van de enthousiast ontvangen exposities in Amersfoort en Delft de afgelopen jaren. Ook in Ridderkerk zal er weer een grote verscheidenheid aan mooi fotowerk te zien zijn. Veelal beelden die op film zijn vastgelegd en/of op klassieke wijze gedrukt.  

Tijdens deze expositie worden demonstraties gegeven. Historische fotografie processen worden uitgelegd en ter plekke gedemonstreerd, zodat men een idee krijgt welke handelingen en materialen er nodig zijn om van een digitaal beeld een historische druk te maken.
Voorbeelden van de processen en technieken waarmee de groep zich bezighoudt zijn te zien op de volgende link: http://fotobond.nl/wp-content/uploads/jalbum/LG_AHT/

De demonstraties bestaan uit Zoutdruk, Cyanotypie en Van Dyke bruin. Tijdens deze demodagen is er de unieke kans om een afdruk in een klassiek proces te laten maken.
Je kunt eigen negatieven (een afbeelding negatief gemaakt en afgedrukt op een transparant) meebrengen naar de demodagen en het negatief kan dan gedrukt worden in het proces van de dag.
Ook is het mogelijk foto’s op te sturen naar j.w.de.bruijn2@gmail.com waarvan dan door ons een negatief wordt gemaakt.

Om de kosten van de materialen te bestrijden wordt voor een afdruk Cyanotypie of Zoutdruk
€ 5,00 gevraagd, voor Van Dyke bruin is de prijs € 7,50.

Openingstijden Galerie Kleinkunst:
Vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

De demo’s zijn gepland op de zaterdagen vanaf 12.00 uur:

7 oktober Van Dyke bruin
14 oktober cyanotypie
21 oktober zoutdruk
28 oktober Van Dyke bruin

Het adres is Ridderkerk, winkelcentrum Ridderhof 41 (Galerie Kleinkunst, ingang bij hoek Jorisplein).

Dutch Alternative Photography on social media

 

Post your activity on our Facebook page, share it with our Facebook group or with our LinkedIn group.
You can also find us on Twitter.

Plaats je activiteit op onze Facebook pagina, deel het met onze Facebook groep of met onze LinkedIn groep.
Je kunt ons ook vinden op Twitter .

 

Introducing: The Analog Group of the Dutch Photo Association


Introductie: Analoge Gespreksgroep van de Nederlandse Fotobond 

De gespreksgroep is opgericht op initiatief van de Fotobond als reactie op de sterke opkomst van digitale technieken, en het daarmee verbonden risico dat de analoge fotografie en de bijbehorende kennis in de vergetelheid zullen raken. De beoefenaars van analoge technieken zijn hun klankbord binnen de aangesloten clubs grotendeels kwijtgeraakt; de groep wil daarvoor een alternatief bieden.


Doelstelling

Het doel van de groep is binnen de Fotobond een landelijk platform te vormen voor beoefenaars van analoge en hybride fototechnieken. De deelnemers in de groep zullen elkaar ondersteunen en stimuleren. Het uitwisselen van ervaring en kennis speelt daarbij een belangrijke rol. De artistieke inhoud van het uiteindelijke beeld staat echter centraal, met name ook de wijze waarop analoge technieken het beeld versterken.

Wat zijn Analoge Technieken? Historische en traditionele procédés behoren hiertoe, zoals fotograferen op film en platen, zilvergelatinedruk, collodiiumdruk, zoutdruk en blauwdruk. Maar de grens wordt door ons hier niet scherp getrokken. Want hoewel er altijd een analoge stap in de toegepase procedé’s zal zijn waarin gebruik gemaakt wordt van chemie, is het inpassen van digitale middelen mogelijk en geaccepteerd, Een voorbeeld: het op een printer afdrukken van een negatief op een transparant om daar een contactdruk van te maken. Of het afdrukken van het uiteindelijke resultaat van een gescande Polaroid transfer op een inkjetprinter.  In die gevallen is er sprake van hybride technieken. De keus om zo tot een eindresultaat te komen is soms het gevolg van het verdwijnen uit de markt van traditionele materialen. Het kan echter ook een artistieke keuze zijn. Dit staat de leden van de  groep vrij.

Lidmaatschap

Lid worden van de gespreksgroep kan uitsluitend door 8 afdrukken voor te leggen aan een jury bestaande uit leden van de groep. Uitgangspunt is daarbij dat de toegepaste techniek herkenbaar is en een toegevoegde waarde heeft voor de samenstelling van het beeld. De groep kent geen kandidaat-leden.

Bijeenkomsten en activiteiten

Er zijn 4 bijeenkomsten per jaar. Van de leden wordt verwacht dat ze de bijeenkomsten bijwonen. Bovendien verplichten de leden zich bij elke bijeenkomst nieuw werk ter bespreking mee te nemen. Het aantal werken dat per bijeenkomst wordt gepresenteerd, hangt af van het aantal deelnemers en het werkstuk zelf maar gestreefd wordt naar drie. De groep probeert zich jaarlijks te profileren door middel van een publicatie en/of exposite.

Contact

Tel coördinator Hans de Ru: 0341-416940 of e-mail hier.


PICTOrial Vibes ExhibitionPICTOrial Vibes

Een tentoonstelling geörganizeerd door Studio Baxton en PICTO Benelux
19 december 2015 – 15 januari 2016
Vernissage: 18 december om 19:00u.
Open: dinsdag-zaterdag, van 13u30 tot 18u30
Voor meer info, zie: http://picto.info/BAXexpon.htm