Introducing: The Analog Group of the Dutch Photo Association


Introductie: Analoge Gespreksgroep van de Nederlandse Fotobond 

De gespreksgroep is opgericht op initiatief van de Fotobond als reactie op de sterke opkomst van digitale technieken, en het daarmee verbonden risico dat de analoge fotografie en de bijbehorende kennis in de vergetelheid zullen raken. De beoefenaars van analoge technieken zijn hun klankbord binnen de aangesloten clubs grotendeels kwijtgeraakt; de groep wil daarvoor een alternatief bieden.


Doelstelling

Het doel van de groep is binnen de Fotobond een landelijk platform te vormen voor beoefenaars van analoge en hybride fototechnieken. De deelnemers in de groep zullen elkaar ondersteunen en stimuleren. Het uitwisselen van ervaring en kennis speelt daarbij een belangrijke rol. De artistieke inhoud van het uiteindelijke beeld staat echter centraal, met name ook de wijze waarop analoge technieken het beeld versterken.

Wat zijn Analoge Technieken? Historische en traditionele procédés behoren hiertoe, zoals fotograferen op film en platen, zilvergelatinedruk, collodiiumdruk, zoutdruk en blauwdruk. Maar de grens wordt door ons hier niet scherp getrokken. Want hoewel er altijd een analoge stap in de toegepase procedé’s zal zijn waarin gebruik gemaakt wordt van chemie, is het inpassen van digitale middelen mogelijk en geaccepteerd, Een voorbeeld: het op een printer afdrukken van een negatief op een transparant om daar een contactdruk van te maken. Of het afdrukken van het uiteindelijke resultaat van een gescande Polaroid transfer op een inkjetprinter.  In die gevallen is er sprake van hybride technieken. De keus om zo tot een eindresultaat te komen is soms het gevolg van het verdwijnen uit de markt van traditionele materialen. Het kan echter ook een artistieke keuze zijn. Dit staat de leden van de  groep vrij.

Lidmaatschap

Lid worden van de gespreksgroep kan uitsluitend door 8 afdrukken voor te leggen aan een jury bestaande uit leden van de groep. Uitgangspunt is daarbij dat de toegepaste techniek herkenbaar is en een toegevoegde waarde heeft voor de samenstelling van het beeld. De groep kent geen kandidaat-leden.

Bijeenkomsten en activiteiten

Er zijn 4 bijeenkomsten per jaar. Van de leden wordt verwacht dat ze de bijeenkomsten bijwonen. Bovendien verplichten de leden zich bij elke bijeenkomst nieuw werk ter bespreking mee te nemen. Het aantal werken dat per bijeenkomst wordt gepresenteerd, hangt af van het aantal deelnemers en het werkstuk zelf maar gestreefd wordt naar drie. De groep probeert zich jaarlijks te profileren door middel van een publicatie en/of exposite.

Contact

Tel coördinator Hans de Ru: 0341-416940 of e-mail hier.