Consultation acquisition

Spreekuur verwerving


19 september & 12 december 2014

Heeft u een bijzondere foto, een zeldzame daguerreotypie, een oud fotoalbum of een foto van een bekende fotograaf en wilt u deze schenken aan het museum? Kom dan deze dag naar het Nederlands Fotomuseum en leg het voor aan de deskundigen van de afdelingen Collecties. Ook kunt u vragen stellen aan de restaurator over de conservering van fotografische objecten.

Aan het Nederlands Fotomuseum worden regelmatig foto's (afdrukken, albums, negatieven of complete archieven) aangeboden. Aangezien het Fotomuseum strenge selectiecriteria hanteert, wordt maar een klein deel van het aanbod opgenomen in de collectie. Het spreekuur is uitdrukkelijk bedoeld voor eventuele schenkingen en advies en niet om taxaties uit te laten voeren of aankopen te doen.

Vooraanmelding zie: Nederlands Fotomuseum