Lecture: Contemporary Trends in Photography

Hedendaagse stromingen in de fotografie, vanaf 1970 - Nu
datum : 25 mei 2014
Spreker: Louis Visseren
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Lange Nieuwstraat 2, Utrecht
€ 15,-(incl. consumpties)
Aanmelden en reserveren: via http://www.fotolokatie.nl/Lezingen.html