Expertise development in determination of historical photographic processes

Deskundigheidsbevordering in het determineren van historische fotografische procédés


Tijdens de cursus komen theorie en praktijk evenredig aan bod. De cursus start met een overzicht van de basisbegrippen en determineermethoden. Daarna bestuderen de deelnemers de verschillende fotohistorische procédés aan de hand van concrete voorbeelden. De docent gaat ook in op de conservering van fotografisch materiaal.

Reserveren: noodzakelijk, reservatie@fomu.be - 03 242 93 20

Zie ook andere alternatieve activiteiten op onze AGENDA.